You are here: Home > About Us > Committee >
Committee
Academic Committee
Director: Zong Chuanming
Committee Member: Hou Qinghu, Jiang Renjin, Shi Guoliang, Sun Xiaotao,    Wang Fengyu, Zhou Zehua
 
Teaching Guide Committee
Director: Shi Guoliang
Committee Member: Gan Zaihui, Guan Jing, Song Xianfa, Sun Xiaotao,  Wang Fengyu, Wang Jianbo, Zhang Yuqin, Zhou Zehua,  Zong Chuanming,
 
Discipline Construction Group
Leader: Sun Xiaotao
Member: Hou Qinghu, Jiang Renjin, Shi Guoliang, Wang Fengyu, Zhou Zehua,  Zong Chuanming

Labor Union Committee
Chairman: Liu Na
Vice-chairman: Gan Zaihui, Han Zhongjie
Committee Member: Deng Yingjun, Gan Zaihui, Guan Jing, Han Zhongjie, Liu Na, Zhu Fei, Zhu Feng

Contact US

Add:    Building No.32, Tianjin University Beiyangyuan Campus,No.135 Yaguan Road,
            Haihe Education Park, Tianjin, 300350
Mail:    maths@tju.edu.cn
Tel:     +86 (0)22 27402850

Copyright@2017 School of Mathematics,Tianjin University.All Rights Reserved